top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนvinyu kasi

ปัญหาเกี่ยวกับการพนันเกมกีฬาและพนันออนไลน์



ปัญหาเกี่ยวกับการพนันเกมกีฬาและพนันออนไลน์ที่รัฐเกือบทุกแห่งยังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ยังคงเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่รัฐนั้นๆ ไม่สามารถบังคับใช้กับบริษัทพนัน หรือเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการอยู่นอกเขตแดนอธิปไตยของตนได้ หลายประเทศยังคงพยายามอย่างมากที่จะออกกฎหมาย และมาตราการต่างๆ โดยเฉพาะทางเทคโนโลยีและสังคมในอันที่จะพัฒนาระบบและกลไกของการกำกับควบคุมเว็ปพนันออนไลน์ และการโฆษณา เนื้อหาชวนเชื่อต่างๆ การเกิดขึ้นของเว็บไซต์พนันกีฬาออนไลน์ ที่เปรียบเสมือน “พื้นที่สีเทา” หรือ “ตลาดมืด” นั้นทั้ง ท้าทายและคุกคามอำนาจรัฐชาติและศักยภาพของรัฐในการควบคุม “พื้นที่พนันออนไลน์” ที่แพร่กระจายและดำรงอยู่อย่างสลับซ้อบซ้อนในปัจจุบันยิ่ง

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page